WMR test modelnet Platvis in Beeld

Met het project Platvis in Beeld wil Wageningen Marine Research vissers voorzien van fundamentele kennis van visgedrag in hun netten door het maken van onderwater opnamen in een Pulsnet. In deze opnamen kan men het gedrag van de verschillende vissoorten in een net bestuderen en nieuwe ideeën opdoen voor het gericht ontwikkelen van een selectiever visnet voor de tongvisserij. Het uitgangspunt hierbij is dat met kennis van het gedrag van tong deze gescheiden kan worden van de overige vangst en er in de toekomst selectiever gevist kan worden.

Onlangs werd een startbijeenkomst in Stellendam georganiseerd waarbij met betrokken netmakers, vissers, WMR (Pieke Molenaar) en de manager van het Visserij-Innovatiecentrum (Johan Baaij) het doel en de aanpak besproken werd. Later werd door netmakers en vissers een achtereind met kuil gemaakt met aanzienlijk drijfvermogen. Dit ontwerp is vervolgens het Visserij-Innovatiecentrum getest om te kijken of het de gewenste positie krijgt met een snelheid van 4.5 knoop.

De onderwaterbeelden van deze test in het Visserij-innovatiecentrum kunnen hier worden bekeken.

Het uiteindelijke doel van het project is het maken van onderwater video-opnamen van het gedrag van tong in een pulsnet op verschillende momenten tijdens het vangstproces in de praktijk. Het projectverloop, werkwijze en bevindingen worden door WMR gerapporteerd aan het einde van het project. Daarnaast zal er een artikel in Visserijnieuws verschijnen over de bevindingen waarin gewezen wordt op het kosteloos verkrijgen van de beelden.