Doelgroepen

Voor wie

line-blue

Het Visserij-Innovatiecentrum is primair bedoeld voor professionals uit de actieve visserij zoals de kottersector, pelagische sector, de schaal- en schelpdiersector en toeleveranciers van vistuig en –technieken. Ook wetenschappelijke organisaties en NGO’s kunnen terecht voor onderzoek en onderwijsinstellingen zijn welkom voor bijvoorbeeld praktijklessen. Op verzoek kan voorlichting over het innovatieve karakter van de visserijsector worden gegeven.

In het centrum is naast het testen van materieel ook mogelijk om testen uit te voeren met levende vissen. Dit laatste echter onder gecontroleerde voorwaarde dat de onderzoeker zelf beschikt over de juiste documenten die aangeven dat hij toestemming heeft op levende vis te mogen testen.

Professionals uit de visserijsector

line-red

Visserijbedrijven

  • Pelagische sector
  • Kottersector
  • Schaal- en schelpdierensector

Toeleveranciers van vistuig en -technieken

Wetenschappelijke instituten

line-red

Bent u wetenschapper die onderzoek of proeven wilt doen? Bent u beleidsmaker en voert u namens de overheid onderzoek uit naar innovatiemogelijkheden? Vertegenwoordigt u een NGO of bent u anderszins geïnteresseerd in de visserij en de innovaties van de afgelopen jaren? Het innovatiecentrum kan u van informatie voorzien.

Onderwijsinstellingen

line-red

Onderwijsinstellingen kunnen in het innovatiecentrum terecht voor praktijklessen, het biedt interessante mogelijkheden om de theorie rond netontwerpen en vistuigen op schaal in de praktijk te ervaren. In het Visserij-innovatiecentrum kan ook beeldmateriaal worden opgenomen om de in theorie geleerde lesstof door middel van beelden te verduidelijken