Category

Nieuws
Graag nodigen we u uit voor een themabijeenkomst van het “Visserijcafé” met als thema “Selectiviteit en Overleving” Het Visserijcafé wordt georganiseerd in opdracht van het Onderzoekssamenwerkingsproject “Selectiviteit en Overleving”. Programma 13.45    Inloop 14.00    Welkom en toelichting door Richard Martens 14.10    Viskorf / Kiwi-kuil en hoe nu verder – Presentatie resultaten door Arie van...
Read More
De activiteiten van het Visserij-innovatiecentrum zijn primair business-to-business georiënteerd. Samen met A Seal Stellendam en de Good Fish Foundation hebben UFA en het Visserij-innovatiecentrum de afgelopen maanden samengewerkt bij de totstandkoming van een tentoonstelling over Duurzame Visserij. Het betreft een eerste initiatief van het Innovatiecentrum om ook consumenten te informeren over duurzame visserij. Met ruim...
Read More
Met dikke borstelpezen in plaats van zwaardere ketting/rubberpezen ondermaatse vis tijdens het pulsvissen buiten de zak houden. Dat is het idee van Dirk Kraak. In december 2018 werd met de Eurokotter BRA 7 in de praktijk getest. ,,Er is met de pulstechniek nog veel mogelijk op het gebied van selectiviteit. Daar willen we aan werken.’’...
Read More
Regelmatig krijgen we bij het Visserij-innovatiecentrum de vraag: “Kunnen jullie niet wat meer vertellen over de uitkomsten van de testen die jullie doen in het Visserij-innovatiecentrum?”. Ons antwoord is dan; “Ja hoor, kom maar langs!” Want er valt veel te vertellen over de projecten waar we aan werken. We geven graag uitleg over ontwikkelingen die...
Read More
Het aantal inzendingen voor een test in het testbassin van ons Visserij-innovatiecentrum verbaasde ons niet want wij weten al lang dat Nederlandse visserijondernemers innovatief zijn en continue nadenken over verbeteringen aan vistuigen en aanpassingen aan netten. Er lag dus een grote stapel inzendingen op ons bureau! Inzendingen van modelnetten, foto’s, werktekeningen, technische uitleg en beweegredenen....
Read More
Internationaal wordt onderzoek gedaan naar de vermindering van pelagische bijvangsten in de garnalenvisserij met borden. Met WNF wordt in het Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland een vertaalslag gemaakt naar de Nederlandse situatie. Samen voeren we een haalbaarheidsonderzoek van bordenvisserij met een topless net uit. Dit haalbaarheidsonderzoek loopt door tot eind 2018. Johan van Nieuwenhuijzen, Algemeen Directeur van UFA...
Read More
Heb je zelf een modelnet gemaakt en wil je weten hoe de kans van slagen is als je dit gaat gebruiken in de praktijk? Vertel ons erover tijdens de Landelijke Innovatiedag Vis- en Schaal- & Schelpdiersector op zaterdag 11 november a.s. in Amsterdam en misschien bieden we jou een kosteloos bezoek aan ons testcentrum in...
Read More
Voor de vierdaagse cursus “Vissen met toekomst” was Tim Haasnoot van ProSea deze week aanwezig op het STC in Stellendam (Visserijschool Stellendam). ProSea verzorgt tijdens deze cursusdagen educatieve activiteiten voor toekomstige vissers om bewustwording over duurzaamheid te stimuleren. In dat kader mocht een bezoek aan het Visserij-innovatiecentrum in Stellendam natuurlijk niet ontbreken. Tijdens deze speciaal...
Read More
Met het project Platvis in Beeld wil Wageningen Marine Research vissers voorzien van fundamentele kennis van visgedrag in hun netten door het maken van onderwater opnamen in een Pulsnet. In deze opnamen kan men het gedrag van de verschillende vissoorten in een net bestuderen en nieuwe ideeën opdoen voor het gericht ontwikkelen van een selectiever...
Read More
In het Visserij-innovatiecentrum wordt met schaalmodellen een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd met een speciale, metalen viskorf.  Kan de overleving van discards verbeteren als de vis in een viskorf terechtkomt in plaats van in de normale kuil? Het idee van de viskorf komt uit de koker van Piet Maaskant van Maaskant Shipyards. Hij is in samenspraak met Cooperatie...
Read More
1 2

Mede mogelijk gemaakt door:

Europees visserijfonds:
Investeren in duurzame visserij