Over Ons

Historie van het Visserij-innovatiecentrum

line-blue

In 2012 ontstond bij bedrijven uit het Stellendamse visserijcluster het idee om door middel van de bouw van een testbassin ondernemers uit de visserijsector te ondersteunen bij technische ontwikkelingen aan vistuigen en netwerken. Het intensief uitwisselen van ideeën en delen van kennis resulteerde in 2013 tot het indienen van een projectvoorstel voor de financiering en bouw van een uniek testcentrum waar netten en tuigen op een zo realistisch mogelijke manier kunnen worden getest. In 2014 werd op het terrein van Visafslag Stellendam begonnen met de bouw, diverse bedrijven waaronder Elektro Westhoeve (Wetec) en Van Wijk installaties & constructies hebben hun technische kennis gedeeld bij de bouw van het Innovatiecentrum en ook Vissersvereniging Zuidwest is nauw bij de totstandkoming betrokken. Het testcentrum, dat mede tot stand gekomen is door financiering vanuit het Europese Visserijfonds en de Stichting Verduurzaming Voordelta, opende in 2015 haar deuren.

Door een goede samenwerking kan kennis vanuit, voor en door de visserij worden ingebracht en wordt ingezet op een innovatieve en duurzame visserij. Op onze website vindt u een overzicht van enkele door ons uitgevoerde projecten.

Voor wie?

line-red

Het Visserij-Innovatiecentrum is primair bedoeld voor professionals uit de actieve visserij zoals de kottersector, pelagische sector, de schaal- en schelpdiersector en toeleveranciers van vistuig en –technieken. Ook wetenschappelijke organisaties en NGO’s kunnen terecht voor onderzoek en onderwijsinstellingen zijn welkom voor bijvoorbeeld praktijklessen. Op verzoek kan voorlichting over het innovatieve karakter van de visserijsector worden gegeven.

Doe mee

line-red

Samenwerking is voor het Visserij-innovatiecentrum van groot belang. Op allerlei niveaus en met uiteenlopende organisaties, klanten en belanghebbenden. Onze neuzen staan allemaal dezelfde kant op: wij willen inspireren en waarde toevoegen aan een duurzame visserij op de Noordzee.