Samenwerken aan een duurzame visserij op de Noordzee

Het Nederlands visserijbeleid richt zich op verduurzaming van de visserijsector. De visserijsector, de overheid en de Europese Unie (EU) doen allemaal continue onderzoek naar nieuwe visserijtechnieken en aanpassingen aan vistuigen en netwerk. Het Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. ondersteunt ondernemers bij visserij-gerelateerde innovatie- en kennisvraagstukken.

Visserij & Innovatie

Het Visserij-innovatiecentrum ondersteunt bij projecten die technische innovaties bevorderen en bijdragen aan verduurzaming van de visserijsector. In ons testbassin worden vistuigen en netwerken in een zo realistisch mogelijk omgeving getest.

Projecten

Onze opdrachtgevers willen elk op hun eigen manier waarde toevoegen aan een duurzame visserij. Met onderwatercamera’s maken wij gedrag van vistuigen en netwerk zichtbaar. Van elke test worden data verzameld en videobeelden gemaakt.

Actueel

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over het Visserij-innovatiecentrum en actuele technische ontwikkelingen in de visserij. Lees nieuwsberichten, ontdek interessante artikelen, vind redactionele bijdragen en volg ons op social media.

Actueel in het Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland

line-red

Praktijktesten Seewing

Projectcase

Op ondiep water ondervindt een aantal vissers een verminderde visnamigheid met het gebruik van de Seewing ten opzichte van een traditioneel (boomkor)tuig. Verwacht wordt dat dit te maken heeft met de hoek waarin de vislijn staat ten opzichte van de Seewing. Deze hoek bepaalt de stand van de vleugel en heeft waarschijnlijk direct effect op de neerwaartse druk. Daarnaast wordt gesuggereerd dat de Seewing zichzelf ingraaft op een zachte bodem, mogelijk gerelateerd aan de vissnelheid en de richting van kracht van het getij. De zuidelijke Noordzee heeft een ongelijke bodemstructuur met veel geulen, ondieptes en onderwaterduinen. Voornamelijk op deze ongelijke ondergrond worden problemen ervaren met het gebruik van de Seewing waarbij de vangsten van de Seewing aanzienlijk minder waren ten opzichte van de traditionele tuigen.

Innovatiekracht van de visserij

line-red

Gezonde, lekkere en duurzaam gevangen Noordzeevis en schaal- en schelpdieren op het bord van de consument, niet alleen nu maar ook in de toekomst. Daar maken ondernemers in de visserijsector zich sterk voor. Een visserman is voor het voortbestaan van zijn bedrijf afhankelijk van gezonde visgronden en daarom streeft hij ernaar om op verantwoorde wijze te ondernemen. Hij heeft een langetermijnvisie over zijn onderneming waarbij ook oog is voor de maatschappij en hij streeft ernaar het milieu zo min mogelijk te belasten.

Consumenten lezen in de media over aanlandplicht, elektrisch vissen en de gevolgen van de Brexit. Zij die werkzaam zijn in de visserijsector weten waar het over gaat, maar vraag een willekeurige voorbijganger wat de aanlandplicht is en het antwoord zal uitblijven. Hoe duurzaam wordt uw vis gevangen, wat doen visserijondernemers om zo efficiënt en milieuvriendelijk te vissen? Wij vinden het belangrijk om uitleg te geven over de talrijke technische innovaties die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden maar ook over de uitdagingen waarmee de visserijsector te maken heeft. Wat komt er bij kijken om ook de generaties na ons te laten genieten van een heerlijke Noordzeetong of garnalencocktail?

Aan de hand van praktische voorbeelden en een tentoonstelling van modelnetten wordt op geanimeerde wijze uitgelegd hoe de visserij zich heeft ontwikkeld tot een moderne en technisch innovatieve bedrijfstak. Een bedrijfstak waarin innoveren nooit klaar is en technieken zich steeds verder blijven ontwikkelen.

Bekijk onze bedrijfsfilm

Bekijk onze bedrijfsfilm en zie hoe een test in het innovatiecentrum verloopt. Maak kennis met onze manager en ontdek de techniek die onze testfaciliteit te bieden heeft.

Samenwerken = Samen Werken!

Een greep uit onze gewaardeerde partners

line-red