Internationaal wordt onderzoek gedaan naar de vermindering van pelagische bijvangsten in de garnalenvisserij met borden. Met WNF wordt in het Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland een vertaalslag gemaakt naar de Nederlandse situatie. Samen voeren we een haalbaarheidsonderzoek van bordenvisserij met een topless net uit. Dit haalbaarheidsonderzoek loopt door tot eind 2018.

Johan van Nieuwenhuijzen, Algemeen Directeur van UFA over dit onderzoek: “Het is een goede zaak dat er in dit project interactie is tussen de visserijsector en WNF. Dit geeft een compleet en goed beeld met betrekking tot de haalbaarheid. Continue innoveren is enorm belangrijk en visserijondernemers hebben ook aandacht voor maatschappelijke ontwikkelingen. In onze unieke testfaciliteit ondersteunen wij ondernemers, wetenschappers, onderwijsinstellingen, overheid en NGO’s bij visserij-gerelateerde innovatie- en kennisvraagstukken. Het testcentrum vormt hiermee een belangrijke schakel in de samenwerking tussen verschillende partijen. Ons motto is niet voor niets “Samenwerken aan een duurzame visserij”.

Tijdens de Landelijke Innovatiedag vis-, schaal- en schelpdieren op 11 november 2017 is het bijzijn van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit – Carola Schouten een video vertoond over dit haalbaarheidsonderzoek