Opening Visserij Innovatiecentrum Stellendam

In de haven van Stellendam is op 26 juni 2015 het Visserij-innovatiecentrum Zuidwest Nederland geopend. Naar voorbeelden in Denemarken en Frankrijk heeft de Nederlandse visserijsector nu een eigen innovatiecentrum om volgende stappen te zetten in vernieuwing en verduurzaming.

In een zoutwaterbassin voorzien van een zandbodem kunnen vissers bijvoorbeeld netwerken testen, aanpassingen aan vistuig doen en nieuwe vistechnieken uitproberen. Vernieuwing zal de concurrentiepositie verder versterken.Het Visserij-innovatiecentrum bundelt de kennis van verschillende organisaties en technische partners.

Het idee voor het centrum ontstond 4 jaar geleden tijdens een internationale studiereis van vissers. “Nederlandse vissers zijn tot nu toe aangewezen op centra in Denemarken en Frankrijk om bijvoorbeeld de werking van nieuw vistuig te testen. Daarmee zijn aanzienlijke tijd en kosten gemoeid. Het moest toch mogelijk zijn de kennis en krachten te bundelen voor het opzetten van een innovatiecentrum in Nederland”, aldus Johan van Nieuwenhuijzen, voorzitter Lokale Visserij Groep Zuid-Hollandse Delta en mede-initiatiefnemer van het centrum.

Het resultaat is een 32 meter lang en 3 meter breed zoutwaterbassin met zandbodem waar een visnet in voortgetrokken kan worden. Het bassin is voorzien van camera’s en andere geavanceerde apparatuur voor het meten van de resultaten.

Johan Baaij, visser van de TH-10 en manager van het Visserij-innovatiecentrum beklemtoont het belang van continue vernieuwingen van het vistuig. “Het net is het belangrijkste gereedschap van een visserman. Je bent er steeds mee bezig om dat te optimaliseren. Denk bijvoorbeeld aan het gewicht, de vorm van de mazen, het gebruik van andere materialen, en het aanbrengen van ontsnappingspanelen. Nu hebben wij daarvoor een natuurgetrouwe testruimte en kunnen daar de resultaten direct goed zien.”In het Visserij-innovatiecentrum Zuidwest Nederland hebben inmiddels al enkele testen plaatsgevonden. Zo heeft het innovatieve visserijbedrijf Seafarm (KG-8) uit Kamperland een vistuig getest voor de visserij op mesheften. Ronald de Vos is als onderzoeker betrokken bij de testen die Seafarm heeft laten doen in het bassin.“Wij vissen al met een hele milieuvriendelijke vismethode die ook MSC gecertificeerd is, maar wij kijken altijd verder. Wij zijn met proeven bezig om te zien of mesheften ook met een pulstuig, dus door middel van kleine elektrische schokjes bevist kunnen worden. De eerste testen die wij in Stellendam hebben gedaan zijn zodanig positief dat wij nu een grotere praktijktoets kunnen doen. De faciliteiten in het innovatiecentrum hebben ons heel veel tijd en geld bespaard omdat wij direct konden zien wat wij deden”, aldus Ronald de Vos. De visserij heeft nog veel uitdagingen voor het maken van een verdere verduurzamingsslag. Prioriteit nummer 1 is het beperken van de bijvangst, om zo de overlevingskans van de vis te vergroten. Daarnaast dient gezocht te worden naar alternatieven voor het zgn. pluis-materiaal dat ter bescherming is bevestigd onderaan de netten. Het Visserij-innovatiecentrum is bij uitstek geschikt om met alternatieve materialen te experimenteren.

Wethouder Arend-Jan van der Vlugt van de Gemeente Goeree-Overflakkee, die de officiële opening verzorgde, gaf nog eens aan hoe belangrijk kennis delen en samenwerken is om het visserijcluster in de regio te versterken.

Het Visserij-innovatiecentrum is een project dat tot stand is gekomen dankzij bijdragen van de Stichting Verduurzaming Voordelta en het Europees visserijfonds: investeren in duurzame visserij. Kennis is daarnaast ingebracht door technische partners, Elektro Westhoeve en Van Wijk Installaties & Constructies.