Testen van het gedrag van de Seewing bij droge visserij

Praktijktest

Testen van het gedrag van de Seewing bij droge visserij

line-red

Op ondiep water ondervindt een aantal vissers een verminderde visnamigheid met het gebruik van de Seewing ten opzichte van een traditioneel (boomkor)tuig. Verwacht wordt dat dit te maken heeft met de hoek waarin de vislijn staat ten opzichte van de Seewing. Deze hoek bepaalt de stand van de vleugel en heeft waarschijnlijk direct effect op de neerwaartse druk. Daarnaast wordt gesuggereerd dat de Seewing zichzelf ingraaft op een zachte bodem, mogelijk gerelateerd aan de vissnelheid en de richting van kracht van het getij. De zuidelijke Noordzee heeft een ongelijke bodemstructuur met veel geulen, ondieptes en onderwaterduinen. Voornamelijk op deze ongelijke ondergrond worden problemen ervaren met het gebruik van de Seewing waarbij de vangsten van de Seewing aanzienlijk minder waren ten opzichte van de traditionele tuigen.

Van Wijk heeft een schaalmodel van de door de VCU ontwikkelde Seewing gemaakt. Door de Coƶperatie Westvoorn is een schaalmodel netwerk geleverd.

Projectgegevens

OpdrachtgeverProject Kenniskringen, Wageningen University
TestTesten van het gedrag van de Seewing bij droge visserij
UitvoeringDecember 2016
Doel testVaststellen gedrag Seewing: effect hoek effect weerstand netwerk effect instelling hoek Seewing
MaterialenSchaalmodel Seewing; leverancier Van Wijk Installaties en Constructies netwerk; leverancier Coƶperatie Westvoorn