Visserijcafé Selectiviteit en Overleving op 27 september 2019

Graag nodigen we u uit voor een themabijeenkomst van het “Visserijcafé” met als thema “Selectiviteit en Overleving” Het Visserijcafé wordt georganiseerd in opdracht van het Onderzoekssamenwerkingsproject “Selectiviteit en Overleving”.

Programma

13.45    Inloop

14.00    Welkom en toelichting door Richard Martens

14.10    Viskorf / Kiwi-kuil en hoe nu verder

– Presentatie resultaten door Arie van Wijk, Piet Maaskant en Johan Baaij

– Discussie over vervolgstappen onder leiding van Pieke Molenaar

14.50    Presentatie onderzoeksplannen project Selectiviteit en Overleving tongvisserij door Pieke Molenaar

15.10    Selectiviteit in de garnalenvisserij

– Presentatie resultaten vergelijkend vissen garnalenpuls door Pieke Molenaar

– Discussie over vervolgstappen

15.30    Borrel

 

Eén van de denkrichtingen om de overlevingskans van ongewenste bijvangst te vergroten, en nieuwe mogelijkheden aan te boren om de selectiviteit te verbeteren, is om de druk op de vangst in de kuil weg te nemen. Twee initiatieven hebben al eerste tests uitgevoerd.

Vorig jaar is binnen het project Netinnovatie in samenwerking met de GO-23, Van Wijk bv, Coöperatie Westvoorn en het Visserij-Innovatiecentrum een alternatieve kuil ontwikkeld. Het oorspronkelijke idee komt uit Nieuw Zeeland waar al met een dergelijke soort kuil wordt gevist in de pelagische en demersale sector. Op de GO-23 zijn meerdere praktijktesten uitgevoerd. Een vergelijkbaar idee om de druk op de vangst te verminderen is door Maaskant en met steun van de Stichting Verduurzaming Visserij Voordelta getest, en maakt gebruik van een Viskorf.

Vanuit het Samenwerkingsproject Wetenschap en Visserij Selectiviteit en Overleving, gesteund door het EFMZV-project, willen wij graag de ervaringen van beide projecten vertalen in vervolgplannen die in het project verder onderzocht kunnen worden. Het Onderzoekssamenwerkingsproject (OSW) Selectiviteit en Overleving biedt nu de ruimte om de ervaringen van beide projecten te vertalen in een vervolgstudie. In samenwerking met het Visserij-innovatiecentrum wordt de stand van zaken toegelicht en gaan we graag met vissers en visserij-ondernemers in gesprek over de bevindingen tot nu toe en het vervolg van de projecten.

De bijeenkomst wordt gehouden in het Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland, Mr. Snijderweg 5, Stellendam. Aanmelden kan door het sturen van een bericht naar secretariaat@visserij-innovatiecentrum.nl of 06-57558719.