Tegendruk netwerk essentieel voor goed functioneren Seewing

Op ondiep water ondervindt een aantal vissers een verminderde visnamigheid met het gebruik van de Seewing ten opzichte van een traditioneel (boomkor)tuig. Verwacht wordt dat dit te maken heeft met de hoek waarin de vislijn staat ten opzichte van de Seewing. Deze hoek bepaalt de stand van de vleugel en heeft waarschijnlijk direct effect op de neerwaartse druk. Daarnaast wordt gesuggereerd dat de Seewing zichzelf ingraaft op een zachte bodem, mogelijk gerelateerd aan de vissnelheid en de richting van kracht van het getij. Na uitgebreide praktijktesten in het kader van het project “Kenniskringen Visserij” in het Visserij-innovatiecentrum is gebleken dat de Seewing optimaal lijkt te functioneren bij een snelheid van 3,5 knopen. De bij het onderzoek betrokken visserijondernemers zijn het erover eens dat de snelheid  door het water 3,2 – 3,3 knopen moet zijn om het net optimale tegendruk te geven om de Seewing in positie te houden. Indien er met het tij mee gevist wordt, moet er dus harder gevaren worden om de optimale tegendruk van het tuig te verkrijgen.

Het volledige praktijkverslag en de videobeelden kunnen worden bekeken via onze projecten pagina.

Praktijkverslag en videobeelden bekijken