Haalbaarheidsonderzoek Viskorf Kiwi-kuil

Praktijktest

Haalbaarheidsonderzoek Viskorf Kiwi-kuil

line-red

In de pelagische visserij in Australië is voor de vermindering van discards een soort van tunnelkorf gebruikt in het netwerk.

Dit idee heeft de GO31 en Piet Maaskant geïnspireerd om voor de dermersale visserij de mogelijkheden van een viskorf te onderzoeken. Door de betrokkenheid bij de onderzoeken naar overleving van discards in eerste instantie vanuit de optiek van overleving. In een latere fase is hier een ander ontwerp ontwikkeld “De KIWI-kuil” door Van Wijk Installaties en Constructies. Dit ontwerp is zowel binnen dit project, testen van materialen en schaalmodellen, als in het project Netinnovatie (in de praktijk) ontwikkeld en getest.

Een andere opvang van vis in een “korf” biedt echter ook nieuwe mogelijkheden voor het scheiden van vis onderwater, en voor nieuwe mogelijkheden voor het aan boord halen van vis. Bijvoorbeeld door middel van pompen.

Een belangrijke vraag is of de korf vanwege omvang en gewicht toepasbaar is in de dermersale visserij.  Bovendien zal het eerste ontwerp vrijwel zeker niet het laatste zijn.

Belangrijke aandachtspunten bij het onderzoek zijn o.a.:

  • gedrag van de korf bij het zetten, het vissen op meerdere grondsoorten, en het halen (proefbak Innovatiecentrum),
  • gewicht bovenwater en onderwater (drijfvermogen of zweefgewicht),
  • trim van korf bij aanvang sleep, na 30min. enz.,
  • brandstofverbruik (meer of minder),
  • bodemberoering (meer of minder),
  • hijsvoorzieningen,
  • voordelen t.o.v. nadelen,
  • kostenaspect nieuw t.o.v. conventioneel,
  • etc.

Om de korven scheep te zetten, moeten er nog een behoorlijk aantal uitdagingen gedaan worden. Verder kunnen we t.a.v. het sturen van het vistuig, het anders voortbewegen van het net, etc., nog de nodige verwikkelingen c.q. aanpassingen van verwachten.

Het idee van de viskorf lijkt mogelijkheden te beiden voor een betere overleving. De viskorf  biedt een betere omgeving met minder druk op de vangst waardoor overleving zou moeten verbeteren. Daarnaast biedt het wellicht mogelijkheden om vangsten onder water te scheiden en op een andere wijze aan boord te krijgen. Bijvoorbeeld met pompen.

Projectgegevens

OpdrachtgeverGO31 en Piet Maaskant
DoelHet vergroten van de overlevingskans van bijvangst in de demersale visserij. Het streven is om andere mogelijkheden te vinden bijvangsten te verminderen.
Uitvoering Fase 1Ontwikkeling en ontwerp en testen haalbaarheid viskorf
Uitvoering Fase 2Ontwikkelen en testen van De KIWI-kuil
MaterialenNet- of vangstkorf ontwerp Maaskant ‘Viskorf’